เทปพิมพ์ Printed Tape (GOLD)


เป็นเทปกาวพิมพ์ตัวอักษร โลโก้ และตราสินค้า ตามความต้องการเนื้อเทปผลิตจาก Oriented Polyethylone Film ซึ่งมีความเหนียวและแข็งแรง รับแรงดึงได้ดี ใช้เทคนิคการพิมพ์ สีด้านในระหว่างฟิล์มและกาวทำให้ได้งานพิมพ์สีสดใสและงานพิมพ์ไม่เลือนหาย มีทั้งแบบเคลือบกาวยางและกาว Acrylic Emulsion

เป็นเทปกาวพิมพ์ตัวอักษร โลโก้ และตราสินค้า ตามความต้องการเนื้อเทปผลิตจาก Oriented Polyethylone Film ซึ่งมีความเหนียวและแข็งแรง รับแรงดึงได้ดี ใช้เทคนิคการพิมพ์ สีด้านในระหว่างฟิล์มและกาวทำให้ได้งานพิมพ์สีสดใสและงานพิมพ์ไม่เลือนหาย มีทั้งแบบเคลือบกาวยางและกาว Acrylic Emulsion

Thickness : 0.040 mm, 0.050 mm, 0.055
Width   : 12 mm, 15 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm, 60 mm, 72 mm
Length  : 45 yds., 50 yds., 66 yds., 100 yds., 1,000 yds.
Other widths and lengths are also available upon request.

ใช้เพื่อป้องกันการปลอมแปลง และสินค้าสูญหายก่อนถึงมีผู้รับ หรือใช้โปรโมทแบรนด์สินค้า และเพิ่มมูลค่าสินค้า