เทปรัดผัก Vegetable Bunling Tape (GOLD)


เป็นเทปกาวพิมพ์ตัวอักษร และลวดลายต่าง ๆ  ตามความต้องการเนื้อเทปพลิตจาก Oriented Polyethylone Film มีความแข็งแรงสูง คุณภาพ ดี ปลอดภัย เพราะใช้กาวสูตรน้ำ และ กาวยางธรรมชาติ ซึ่งทนอุณหภูมิต่ำ และความชื่นสูงได้ดีเยี่ยม ไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อดึงเทปออกจากผักและผลไม้

เป็นเทปกาวพิมพ์ตัวอักษร และลวดลายต่าง ๆ  ตามความต้องการเนื้อเทปพลิตจาก Oriented Polyethylone Film มีความแข็งแรงสูง คุณภาพ ดี ปลอดภัย เพราะใช้กาวสูตรน้ำ และ กาวยางธรรมชาติ ซึ่งทนอุณหภูมิต่ำ และความชื่นสูงได้ดีเยี่ยม ไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อดึงเทปออกจากผักและผลไม้

Thickness : 0.045 mm, 0.050 mm, 0.055 mm
Width   : 12 mm, 15 mm, 18 mm, 24 mm
Length  : 45 yds., 50 yds., 66 yds.
Other widths and lengths are also available upon request.

ใช้สำหรับรัดผัก ผลไม้นานาชนิด ในซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้องเย็น และนำไปใช้รัดปากถุงพลาสติก หรือใช้แยกประเภท รัดหมวดหมู่สินค้า