โพลีมอลล์ Polimall


ผลิตจากเนื้อผ้าชนิดพิเศษ เคลือบด้วยสาร ULTRA MICRO ABRASIVE ในผลิตภัณฑ์ โพลีมอลล์ จะให้ความเงางาม เป็นประกายที่คงทน ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า และสุขภาพ ไม่ควรน้ำไปชักน้ำ แม้ว่าจะมีคราบสีดำบนผ้าโพลีมอลล์ก็ยังคงให้คุณสมบัติในการใช้งานได้ดีดังเดิม

ผลิตจากเนื้อผ้าชนิดพิเศษ เคลือบด้วยสาร ULTRA MICRO ABRASIVE ในผลิตภัณฑ์ โพลีมอลล์ จะให้ความเงางาม เป็นประกายที่คงทน ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า และสุขภาพ ไม่ควรน้ำไปชักน้ำ แม้ว่าจะมีคราบสีดำบนผ้าโพลีมอลล์ก็ยังคงให้คุณสมบัติในการใช้งานได้ดีดังเดิม

Thickness : 0.930 mm
Width   : 125 mm
Length  : 195 mm

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเคลือบเงา เครื่องประดับอัญมณี และอุปกรณ์เครื่องใช้อันทรงคุณค่าของคุณ ด้วยวิธีสะดวกและประหยัดเพียงใช้ผ้า Polimall เช็ดเบา ๆ ไปมา สารชนิดพิเศษที่ซึมซับในเนื้อผ้าจะทำหน้าที่ขจัดรอยด่าง รอยขีดข่วนคราบสกปรก และหม่นหมองจะหมดไป นำความสดใสเงางามเป็นประกายแวววาว กลับสู่สิ่งที่คุณรักเหมือนใหม่ทันที