เทปโพลีเอสเตอร์ Polyester Tape


เป็นเทปทนความร้อน ผลิตจากเนื้อ Polyester Film (PET) มีทั้งกาว Acrylic, Rubber, Silicon Based ใช้ได้ดี ในอุณหภูมิระหว่าง 15-30 C ป้องกันการรั่วซึมของกระแสไฟฟ้า ตัวกาวไม่มีการแปรสภาพ ติดแน่น มี UL Number และมีหลากสีให้เลือก

เป็นเทปทนความร้อน ผลิตจากเนื้อ Polyester Film (PET) มีทั้งกาว Acrylic, Rubber, Silicon Based ใช้ได้ดี ในอุณหภูมิระหว่าง 15-30 C ป้องกันการรั่วซึมของกระแสไฟฟ้า ตัวกาวไม่มีการแปรสภาพ ติดแน่น มี UL Number และมีหลากสีให้เลือก

Thickness : 0.055 mm. 0.060 mm.
Width   : 3 mm-960 mm. (Log Roll : 960 mm.)
Length  : 25 M. 50 M. 66 M.

ใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า พันหม้อแปลงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ Capacitor และ Thansformer