Holding Tape


ผลิตจาก Pet Film เทปชนิดนี้ถูกเคลือบด้วยกาวยาง (Rubber) ชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว เหนียว ติดแน่น ยืดเกาะได้ดี มั่นใจในความปลอดภัย เมื่อนำเทปนี้ไปใช้ มีให้เลือก 2 สี (ฟ้า, ส้ม)

ผลิตจาก Pet Film เทปชนิดนี้ถูกเคลือบด้วยกาวยาง (Rubber) ชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว เหนียว ติดแน่น ยืดเกาะได้ดี มั่นใจในความปลอดภัย เมื่อนำเทปนี้ไปใช้ มีให้เลือก 2 สี (ฟ้า, ส้ม)

Thickness : 0.068 mm. 0.080 mm.
Width   : 10 mm-960 mm.
Length  : 50 M. 66 M.

สามารถใช้กับพวกอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน และสำนักงานเช่น VCD, DVD, TV, ตู้เย็น และปริ้นเตอร์ เป็นต้น หรือใช่เมื่อต้องการโยกย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง