เทปโพลีเอมายด์ Polyimide Tape (Kapton Tape)


เป็นเทปทนความร้อน ผลิตจาก Polyimide Film และเคลือบ Silicone ที่มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิถึง 260 C

เป็นเทปทนความร้อน ผลิตจาก Polyimide Film และเคลือบ Silicone ที่มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิถึง 260 C

Thickness : 0.060 mm. 0.070 mm.
Width   : 3 mm-660 mm. (Log Roll : 660 mm.)
Length  : 33 M.

ใช้ Mask ขดลวดรอยต่อของแผ่นลวด และวงแหวนบนแผ่น PC Board. งาน Semiconductors และ Electronics